Staden glömde bort papperskorg

City En medborgare klagar i ett medborgarförslag till kommunen på att trappan ner från Kammakargatan/Johannes­atan till Regeringsgatan är full av soppåsar och tomflaskor. Skribenten önskar nu att staden sätter upp en större soptunna vid trappan.

Parkingenjör Bo Höglund har svarat att man missat att tömma papperskorgen och uppmanar fler att anmäla liknande incidenter till stadens driftcentral.