Staden inför ny handlingsplan mot hedersvåldet

Lotta Edholm, Liberalerna i Stockholms stad
Skolborgarrådet Lotta Edholm (L) inför ny handlingsplan mot hedersvåld.
Efter larmet om brister i Järvas skolor och förskolor: Nu inför staden en ny handlingsplan mot hedersvåldet.

Kunskapen om hedersvåld i Järvas skolor och förskolor är alldeles för låg, visar en rapport som stadsrevisionen gjort. Dessutom saknas rutiner för att att motverka förtrycket, något som Mitt i rapporterade om i förra veckan.

Skolborgarrådet Lotta Edholm (L) kallade utvecklingen ”förfärlig” och efterfrågade tydligare riktlinjer.

Ny handlingsplan

Nu berättar Edholm (L) att staden tänker ta fram ny handlingsplan för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplanen ska bland annat inkludera skyldigheten att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Den ska också innehålla riktlinjer för hur personalen i skolan ska agera.

– Skolan spelar en avgörande roll i att upptäcka och se till att barn och unga som lever under hedersförtryck får hjälp och det är av yttersta vikt att all skolpersonal vet hur de ska agera om de misstänker att någon är utsatt, säger Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande.

Ska ske ”skyndsamt”

Handlingsplanen ska gälla alla Stockholms stads skolor och fungera som ett stöd för lärare, elevhälsopersonal och andra i skolan.

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram dokumentet. Enligt uppdraget ska det ske skyndsamt.