ANNONS

Staden: Här lämpligt att bygga bostadsrätter

Svartlösavägen i Älvsjö pekas ut som lämplig för "ny blandad stadsbebyggelse", exempelvis bostadsrättshus.
Svartlösavägen i Älvsjö pekas ut som lämplig för "ny blandad stadsbebyggelse", exempelvis bostadsrättshus.
Byggherrar som köper upp gamla villor och ersätter dem med parhus är en trend i Älvsjö.
Nu pekar staden ut villagator där man anser att den typen av bostadsrättshus passar bäst.
Dit hör bland annat Herrängsvägen, Långbrodalsvägen och Svartlösavägen.
ANNONS

Långbro, Herrängen och Långsjö är fortfarande utpräglade villaområden. Men det kan komma att ändras i framtiden.
Vantörsvägen, Herrängsvägen, Långbrodalsvägen, Mickelsbergsvägen och Svartlösavägen kan enligt förslaget till ny översiktsplan ”successivt utvecklas med ny blandad stadsbebyggelse”
– På lång sikt möjliggör detta för till exempel stadsvillor, men det här är ju privat mark, så det är inget staden kan gå fram med, säger Susanne Werlinder, enhetschef på stadsbyggnadskontoret.
Redan i dag är det något av en trend i Älvsjö att byggherrar köper upp gamla villor och ersätter dem med parhus eller stadsvillor. Det är möjligt eftersom de gamla detaljplanerna är generösa och medger detta.
Många är rosenrasande över utvecklingen och kräver att politikerna sätter stopp för det som anses urholka villaområdenas karaktär. Andra tycker att det är bra att det blir fler bostäder.
Enligt Susanne Werlinder vill man peka ut stråk där det, utifrån olika kriterier, kan vara lämpligt med en sådan här förtätning.
– Det är viktigt att de som bor i de här områdena får veta vad som kan komma att hända på 20 års sikt. I dag finns en oro över att det pågår en smygförtätning på vissa håll.
Hon påpekar dock att översiktsplanen enbart är vägledande.
– Det är inte ett juridiskt bindande dokument. Utan en vision som staden tecknar ner.

Fakta

Fler stadsdelar som ska expandera i framtiden

Liljeholmen: Lövholmen kan utvecklas till en ny stadsdel och Södertäljevägen till en stadsboulevard med blandad bebyggelse. Allt hänger dock samman med flytten av betongfabriken, vilket är långt ifrån löst.

Fruängen: Staden vill satsa på kollektivtrafiknära lägen och Fruängens centrum har potential att stärkas med utökad service handel och kultur.

Älvsjö: Här finns bland annat programmet för Älvsjö-Örby vid Stockholmsmässan där man tänker sig 10 000 nya bostäder. Men det återstår många trafikfrågor att lösa, bland annat vad gäller Huddingevägen och transporterna av farligt gods.

ANNONS