ANNONS

Staden har sökt bygglov för modulhus

Staden har ansökt om tillfälligt bygglov för att uppföra modulhus i korsningen Spångavägen/Beckbornas väg i Beckomberga.
Staden har ansökt om tillfälligt bygglov för att uppföra modulhus i korsningen Spångavägen/Beckbornas väg i Beckomberga.
Nu har staden ansökt om bygglov för att uppföra modulhus för nyanlända på tre platser i staden - Beckomberga, Sätra och Örby. Ytterligare fyra modulhus är planerade, bland annat i Grimsta och Sundby.

– Vi blev färdiga med de här tre ansökningarna först helt enkelt, säger Lena Karlsson, samordnare på Stockholm stad.
ANNONS

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om de modulhus som staden vill bygga för att kunna erbjuda bostäder åt de flyktingar i staden som fått uppehållstillstånd.

I år ska staden anordna boende för 2 810 personer med uppehållstillstånd som inte på egen hand kunnat ordna en bostad på egen hand. Det är dessa personer som ska bo i modulhusen som planeras.

Sju platser har utpekats för modulhusen och nu har staden lämnat in bygglovsansökningar för tre av platserna: Beckomberga, Örby och Sätra. Om de tillfälliga byggloven går igenom innebär det 350 lägenheter.

– Vi blev färdiga med de här tre ansökningarna först helt enkelt, säger Lena Karlsson, samordnare på Stockholms stad.

Det innebär att fyra bygglovsansökningar återstår i Grimsta, Sundby i Spånga, Slakthusområdet och Hagsätra.

Invånare i Sundby, Spånga, har protesterat mot bygget, men Lena Karlsson menar att detta inte har påverkat handläggningen av bygglovsansökningen för Sundby, som fortfarande inte är klar.

– Nej det har inte påverkat, så fort vi är klara med ansökningarna skickar vi in dem, säger hon.

Fakta

350 nya lägenheter

På dessa platser har staden ansökt om bygglov:

Beckomberga: Spångavägen/Beckbornas väg. Mellan 125-175 lägenheter. Byggnaderna placeras i norra delen av tomten Naturvården.

Örby: Älvsjömässans extra parkering Huddingevägen på Örbysidan. 150-175 lägenheter beroende på beslut om storlek. Modulhusen har planerats så att Blomkålsträden bevaras. Halva parkeringen kommer att vara kvar.

Sätra: Sätra IP, mindre del av parkeringen längs Bredängsvägen. Här ska 50 ensamkommande barn bo. Delar av parkeringen kommer att finnas kvar.

Totalt skulle samtliga byggnader innebära ungefär 250 lägenheter.

Det finns modulhus i Fagersjö i Farsta sedan tidigare, här pågår inflyttning.

Staden jobbar fortfarande på bygglovsansökningar för dessa platser:

Spånga: Invid kvarteret Miraklet, Arrendevägen/Småbrukarvägen. Cirka 150 lägenheter för 200 boende.

Grimsta: Parkering längs Bergslagsvägen vid Grimsta. Cirka 100 lägenheter

Hagsätra: Hagsätravägen, kvarteret Svedjaren. Boende för cirka 50 ensamkommande barn.

Slakthusområdet: Gamla spåren nedanför Hallvägen. Cirka 300-350 lägenheter för 500 boende.

Källa: Stockholms stad