Staden: Riv husen i Lövholmen

rivning Lövholmen
De här byggnaderna ska rivas.
På fredagen godkände stadsbyggnadsnämnden rivningslovet för flera gamla industribyggnader i Lövholmen.

De gamla industribyggnaderna i Lövholmen har länge retat grannar i området kring Gröndal och Liljeholmen. Obehöriga har tagit sig in på området med klotter och skadegörelse som följd. Men på grund av att flera av byggnaderna har bedömts ha kulturhistoriskt värde har inget gjorts.

Men nu är man ett steg närmare rivning. På fredagen godkände stadsbyggnadsnämnden rivningslovet för den nya färgfabriken och Spredfabriken.

Nu ska ödehusens öde avgöras