Staden JO-anmäls för skolpaviljong

DUVBO Paviljongen på Duvbo­skolans område uppfördes som en temporär lösning för eleverna – för 14 år sedan. Trots att den skulle ha tagits bort för flera år sedan, och trots en dom från förvaltningsrätten om att riva paviljongen, har det inte gjorts.

Duvbobor har nu anmält staden till Justiteombudsmannen (JO). Stadens plan är att bygga ut skolan och riva paviljongen, med start nästa år.