Staden kastar livboj – till Strandbryggan

Flytande krogen Strandbryggan har inget bygglov, och kan tvingas att flytta på sig.

Men nu ska staden hjälpa pontonen att ligga kvar vid Strandvägen.

Framtiden för populära vattenkrogen Strandbryggan vid Strandvägen har länge varit osäker.

Krogen fick permanent bygglov i början av 2013 trots att en detaljplan inte fanns. Grannarna vände sig mot avsaknaden av plan och överklagade bygglovet.

Länsstyrelsen gav grannarna rätt och sa förra året att en detaljplan visst behövdes vilket innebar att pråmen behövde flytta på sig. Ärendet har gått ända upp till Mark- och miljö­överdomstolen, men inte heller där har krogen fått gehör. Just nu saknar alltså pontonen bygglov.

För att rädda Strandbryggan har nu Stockholms stad inlett ett arbete för att se till att krogen trots allt blir kvar.

– En stor del av attraktionen i Stockholm ligger i vattnet och kajerna. Jag tror att de flesta tycker att bänkar och uteserveringar är viktiga delar i det och att man kan ta en kaffe vid vattnet till exempel, säger Martin Schröder, planchef på stadsbyggnadskontoret.

Sättet man ska rädda verk­samheterna är genom att ta fram en stor detaljplan för hela Strandvä­gskajen, en detaljplan som kan ­säkerställa att krogar, kaféer och andra publika verksam­heter får finnas längs gatan.

Med en ny detaljplan för hela Strandvägen blir inte längre Strandbryggan en fråga för länsstyrelsen eller miljödomstolar, utan främst för Stockholms stad.

Kommer Strandbryggan att ligga kvar 2015?

– Detta kommer snart att prövas av någon av våra tillsynshandläggare, säger ­Agneta Granlind på stadsbyggnads­kontoret.

Men även om en detaljplan arbetas fram och det blir bygglov är inte detta ­cementerat för all framtid.

– Ingenting kan ligga vid kajen om man inte har tillstånd från Stockholms hamnar. Så någon privat byggrätt på vattnet är det ju inte fråga om, säger Agneta Granlind.