Staden klarade inte ge alla nyanlända bostad

Flera planerade modulhus har överklagats och försenats.
Flera planerade modulhus har överklagats och försenats.
Stockholms stad skulle anvisa bostad åt 2 800 nyanlända under 2016. Men staden lyckades bara genomföra drygt hälften av anvisningarna under året.
Några av de nyanlända bor i sovsal.

Stockholms stad fick i uppdrag att ordna bostad åt 2 800 nyanlända som fått uppehållstillstånd under 2016. Färsk statistik från migrationsverket visar att staden bara lyckats genomföra 52 procent av anvisningarna. En stor andel är dock på gång att få en bostad, men har ännu inte flyttat.

– Vi har 1 500 som är på plats och ytterligare 500 som vi vet var de ska bo, men de har inte kommit hit än. 800 är fortfarande inte lösta. Vi fick ett par månader extra, så vi har till och med april på oss att lösa det, säger Anna Mölgård, samordnare på Stockholms stad.

Har ni hittat någon lösning?

– Nej, inte just nu, men vi jobbar på det, det ändrar på sig varje dag. Vi har många lösningar som vi jobbar på. Modulhus, boende hos privatpersoner, före detta servicehus, tomma lokaler hos bolag och förvaltningar i staden, hotell- och vandrarhemsupphandlingar och vi har kommit överens om att ta över migrationsverkets lokaler i Farsta när de lämnar dem.

Ni har bara lyckats placera hälften av de ni skulle. Vad säger du om det?

– Jag tycker att vi är jätteduktiga. Visst har vi en bra arbetsmarknad i Stockholm, men vi har en väldigt tuff bostadsmarknad. Utifrån de förutsättningar vi har tycker jag att vi har gjort det jättebra. Det handlar ju inte bara om att hitta en säng utan hela introduktionen med svenskundervisning och barn i förskola och skola.

Från den 1 juli kan det bli enklare att få tillfälligt bygglov för modulhus, men Anna Mölgård är osäker på hur mycket det kommer att påverka.

– Det lättar på en del av kraven av utformningen av bland annat av fasader. Men där det har varit svårast att komma fram handlar om brandkrav och de måste ju fortsatt vara uppfyllda, säger hon.

Staden har som sagt provat många olika lösningar och ett antal personer bor just nu i sovsal.

– Ja, vi har en sovsal i Hägersten-Liljeholmen där det bara bor kvinnor, den öppnade strax före jul. I Farsta har vi en sovsal där det bara bor män. Vi har ytterligare någon på gång i januari/februari. Det är inte våningssängar, men det är ett tiotal personer som delar rum.

Hu länge bor de så?

– Vi jobbar med att få omsättning så att de inte ska behöva bo länge på det sättet.

Enligt det första beskedet skulle Stockholms stad ta emot 3 460 nyanländ under 2017, men eftersom prognoserna skrivs ner kommer det antagligen att bli färre.

Hur ska ni lösa det och hitta bostad till dem?
– Vi fortsätter jobba med olika lösningar. Vi vill ändå tro att modulhusen kommer att börja produceras efter sommaren. Det kommer att bli tufft, men vi får jobba på det.