Staden köper byggnader för halv miljard – för att riva dem

Slakthusområdet
Slakthusområdet ska förvandlas till en ny stadsdel.
Staden planerar att köpa upp byggnader i Slakthusområdet för en halv miljard kronor – för att riva dem.
Syftet är att komma åt tomträtterna för att sälja vidare till byggherrar och bygga bostäder.

Slakthusområdet ska förvandlas till ett nytt område med 4 000 nya bostäder för 9 000 invånare och 10 000 arbetsplatser. Det kommer även att finnas förskolor, skolor och en idrottsplats i den nya stadsdelen.

Stora delar av fastigheterna i området är upplåtna med tomträtt. De senaste åren har S:t Erik Markutveckling AB köpt upp tomträtter i området. Exploateringskontoret har gjort bedömningen att det är nödvändigt att tomträtterna övergår till staden för att kunna göra markförsäljningar till byggherrar och planera infrastruktur. Staden måste därför köpa upp byggnaderna på på tomträtterna för att möjliggöra utvecklingen av Slakthusområdet.

Exploateringsnämnden föreslås nu godkänna ett avtal med företaget som innebär att staden köper ett antal byggnader för en total köpeskilling om 471 500 000 kronor. De flesta av dessa byggnader kommer sedan att rivas.

Inriktningsbeslut för hela Slakthusområdet kommer preliminärt att fattas i december 2016. Markanvisning av områdets första etapp bedöms ske i början av 2017. Området beräknas vara färdigbyggt 2030.