Staden ger grönt ljus för bad vid Långholmens strandbad

Långholmsbadet, strandbad Långholmen, bad
Nu är det fritt fram att bada riskfritt vid Långholmens strandbad.
Prover från den 22 juli visade att förhöjda halter av bakterier fanns i vattnet vid Långholmens strandbad. Staden gick ut och avrådde från bad – men nu tar staden bort sin avrådan, efter att nya prover tagits.

Mitt i har tidigare rapporterat om stadens avrådan från bad vid Långholmens strandbad.

Detta efter att prover visat på för hög förekomst av bakterier.

– Vi vet inte vad orsaken till bakterierna är. Jag var vid stranden och tog ett nytt prov i dag. Det ska skickas till Linköping för analys, sa Jerzy Slazak från miljöförvaltningen till Mitt i i samband med att de kritiska proverna togs.

Avrådan från bad tas bort

De nya proverna togs den 29 juli – och de ser bra ut, enligt Havs- och vattenmyndigheten.

Bakteriehalterna ligger på normala nivåer och ingen förekomst av algblomning ska finnas, enligt de nya proverna.

Detta gör att stadens tidigare avrådan från bad kan tas bort – nu är det fritt fram att bada riskfritt vid Långholmens strandbad.