ANNONS

Staden letar teknik för mass-sms

Många tycker att det vore toppen att få SMS från staden. Till exempel vid vattenläckor.
Många tycker att det vore toppen att få SMS från staden. Till exempel vid vattenläckor.
Det är många Lidingöbor som vill ha SMS från staden vid viktiga händelser. Det framkom efter Mitti:s rapportering om kommunikationen efter förra veckans vattenläcka.
– Det finns många fördelar med att kunna nå flera lidingöbor på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt, säger Björn Söderlund, utvecklingschef, Lidingö stad.
ANNONS

Vattenläckan förra veckan kastade ljus över behovet att snabbt kunna nå många lidingöbor samtidigt.

– Det finns många fördelar med att kunna nå flera lidingöbor på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt, inte minst ur krishanteringsperspektiv, säger Björn Söderlund, Lidingö stads utvecklingschef.

Trots information olika digitala kanaler, i radio och på TV lyckades inte kokningsrekommendationen nå alla, vilket väckte kritik och oro.

Nu går Lidingö stad stad vidare med planerna på att upprätta ett eget system för mass-sms vid viktiga händelser.

– Vi håller på att ser över utbudet av tjänster och utvärderar dessa utifrån vilka behov vi ser, som exempelvis möjligheten att använda SMS-utskick som kan nå alla Lidingöbor. Vi träffar flera leverantörer innan vi fattar beslut om teknisk lösning, säger Björn Söderlund.

I dagsläget finns tekniken att nå alla telefoner i ett område med SMS. Men nu skickas den typen av meddelanden enligt VMA – Viktigt meddelade till allmänheten. Här är det inte kommunen som bestämmer när man skickar ut VMA eller inte. Det krävs väldigt allvarliga situationer för att det ska göras. I förra veckan bedömdes det inte som nödvändigt.

En av utmaningarna som staden har att ta ställning till är hur man ska hantera den stor mängd personuppgifter.

Nu undersöker staden möjligheterna att själva kunna bedöma när man ska masskommunicera ut händelser mer effektivt. Men det finns risker.

– Det finns många fördelar med att kunna nå flera lidingöbor på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt, inte minst ur krishanteringsperspektiv. En av utmaningarna som staden har att ta ställning till är hur man ska hantera den stora mängd personuppgifter som telefonnummer och e-postadresser till lidingöborna innebär. Inte minst utifrån offentlighetsprincipen, sägerBjörn Söderlund.

ANNONS
ANNONS