Staden överklagar INTE Råstadomen

Solna stad kommer inte att överklaga Mark- och miljööverdomstolens dom. Istället vill man satsa på att hitta annan mark utanför strandskyddsområdet att bygga på, menar Pehr Granfalk (M).

Idag meddelade den styrande alliansen i Solna via ett pressmeddelande att man inte tänker överklaga domen i mark- och miljööverdomstolen.

– Även om andra ligger på oss att vi ska överklaga av principiella skäl så tycker vi att det är viktigare att lösa det bostadsbehov som finns. Vi har ett skriande bostadsbehov och ett överklagande skulle ta år av rättsprocesser.

Istället vill han titta på andra platser utanför strandskyddat område i Arenastaden som kan lämpa sig för bostäder.

Var kan det bli aktuellt?

– Det vet vi inte, det är det som vi får titta på. All mark är aktuell, men jag vill inte låsa mig vid något.

Samtidigt måste något hända på gränsen mellan Arenastaden och Råstasjön, menar han.

– Vi måste få en bättre avgränsning, någonting måste hända där. Det måste finnas en tydlig stadsgräns. Det ser för sunkigt ut idag, säger Pehr Granfalk (M).

Ärendet kommer att tas upp på måndag i kommunstyrelsen.

– Jag förutsätter att alla partier skriver under på det här, och att alla konstruktivt hjälps åt för att vi ska kunna få fram fler bostäder. Och ett bra naturreservat kring sjön, säger han.

Nätverket Rädda Råstasjön gläds över beskedet.

– Det är ett klokt beslut och i enlighet med domen och det Solnas befolkning vill ha. Det skulle ha blivit en lång process att överklaga domen och det är glädjande att man inte vill hålla på med det, säger nätverkets Henrik Persson.

Beslutet att inte överklaga underlättar ett inrättande av ett naturreservat runt sjön, menar han. Men Henrik Persson vill att staden klargör var de har för avsikt att bygga istället.

– En förutsättning för ett reservat är att man inte bygger alls i området vid sjön, det är vår åsikt.

Tiden efter domen, med ovissheten kring Solna stads ställning till ett överklagande, har varit nervös.

– Det har varit nervigt. Men Solnas politiker insåg nog att de inte skulle vinna i Högsta domstolen, säger Henrik Persson.

Texten uppdateras