Staden på jakt efter flyktingboenden

Just nu kommer många ensamkommande flyktingbarn till Stockholm. Stockholms stad söker med ljus och lykta efter nya platser för boenden och på Södermalm har man nu öppnat ett tillfälligt transitboenden.

Mellan den 1 och 13 oktober kom det 834 ensamkommande flyktingbarn till Stockholms stad. Innan de barnen får asyl och en permanent placering i en kommun är det upp till Stockholms stad att hitta tillfälliga transitboenden åt dem.

Nu används bland annat en tom skolbyggnad på Södermalm sedan två veckor tillbaka som ett sådant boende.

– Eftersom trycket på Migrationsverket är så stort tar det längre tid för dessa barn att få en kommunplacering. Då blir barnen kvar i Stockholm längre och vi har fått skapa akuta och tillfälliga boenden, säger Veronica Wolgast Karlberg, tillförordnad avdelningschef på Socialförvaltningen.

Var skolan ligger på Södermalm vill socialförvaltningen inte gå ut med. Men den är tom och används inte för undervisning just nu. Runt 300 barn får plats i skolan.

Det är det enda transitboendet i innerstan just nu. Men i ytterstan finns cirka 5-7 andra transitboenden för ensamkommande barn, bland annat i Älvsjö, Skärholmen och Vällingby. Tidigare har bland annat Gärdeshallen också fyllts av ensamkommande barn under två dygn.

Men Stockholms stad letar också efter fler lokaler som kan bli både permanenta och tillfälliga boenden.

– Vi behöver akuta platser nu, men också ur ett långsiktigt perspektiv. En tredjedel av barnen som kommit till staden ska stanna i Stockholm, säger Veronica Wolgast Karlberg och fortsätter:

– Vi vill hitta lokaler som är tomma och som inte är för små, före detta äldreboenden, förskolor och skolor som är tomma till exempel.

Det enda uttalade ansvaret som Stockholms stad har är att ta hand barn under 18 år. Men staden har också valt att ta ansvar för barnfamiljer som inte söker asyl eftersom barnen i dessa familjer inte själva kan söka asyl hos Migrationsverket. Därför driver Stadsmissionen på uppdrag av staden ett transitboende tillsammans med Röda korset och Rädda barnen i en skola i Älvsjö.