Staden ser över placeringar av flyktingbarn

Ett av Stockholms boenden för ensamkommande flyktingbarn.
Ett av Stockholms boenden för ensamkommande flyktingbarn.
Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.
Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) har bett om en genomgång av samtliga placeringar som gjorts i Stockholms stad, där även placeringar gjorda av stadsdelarna ingår.
Förra året tog Rinkeby-Kista emot 235 ensamkommande flyktingbarn.

Stadsdelen hann inte med att utreda alla boenden innan placering.

– Vi följer upp alla placeringar nu, säger Eva Klintwall, chef för den nya enheten för ensamkommande flyktingbarn.

Innan flyktingströmmen 2015 hade Rinkeby-Kista mellan 30 och 40 ensamkommande flyktingbarn som de ansvarade över.

Under 2015 kom 235 ensamkommande flyktingbarn till stadsdelen. I år har det hittills kommit tre barn till stadsdelen.

Lokaltidningen Mitt i berättade i förra veckan om den nya enheten för ensamkommande flyktingbarn som startats i Rinkeby-Kista för att klara av att ta hand om alla barn som kom förra året.

I förra veckan uppdagades det i media att det hänt att ensamkommande barn som blivit bortgifta har blivit placerade hos den vuxna person som de är gifta med.

För att säkerställa att det inte finns några fall av barnäktenskap bland ensamkommande flyktingbarn, där en minderårig har placerats med en vuxen, har socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) har bett om en genomgång av samtliga placeringar som gjorts i Stockholms stad, där även placeringar gjorda av stadsdelarna ingår.

– I Stockholm ska vi göra allt vi kan för att inga barn ska utnyttjas eller fara illa. Barnäktenskap är av mycket goda skäl inte tillåtet enligt svensk lagstiftning, den absoluta utgångspunkten är därför att barn som kommer till Stockholm och som har gift sig i ett annat land inte ska placeras tillsammans med sin make eller maka, säger Åsa Lindhagen (MP).

I Rinkeby-Kista har inga barn placerats med en vuxen som de blivit bortgifta med, enligt Eva Klingwall, chef för den nya enheten för ensamkommande flyktingbarn.

Ensamkommande barn som anländer placeras i första hand på ett asylboende eller någon med anhöriganknytning. I sista hand placeras de på jourhem eller på något institutionsboende.

I Rinkeby-Kista ser man över placeringarna i efterhand.

– Vid två tillfällen har vi upptäckt att barn placerats i hem som drivs av oseriösa firmor. Då har vi omplacerat barnen och informerat andra stadsdelar om att firmorna inte är seriösa, säger Eva Klintwall.