Stöd för äldre som mår dåligt

STOCKHOLM För att nå ut till äldre som mår psykiskt dåligt har föreningen Psykisk hälsa, med stöd av ­äldreförvaltningen i Stockholms stad, startat en stödtelefon. Tanken är att äldre som upplever ensamhet och mår psykiskt dåligt ska kunna ringa in till stödlinjen och prata med specialutbildade volontärer.

Telefonen är öppen alla vardagar mellan klockan 10 och 15 och numret är 020-22 22 33.