Min lokala hjälte

Staden stänger ner farliga Liljeholmsbadet

Liljeholmsbadet stängs helt av staden efter att stora fukt-, rost- och frätskador har upptäckts.
Liljeholmsbadet stängs helt av staden efter att stora fukt-, rost- och frätskador har upptäckts.
Liljeholmsbadet skulle öppnat för säsongen på måndag, men Stockholms stad väljer att med omedelbar verkan stänga anläggningen - badet är för farligt.

Staden har nyligen genomfört undersökningar av badhuset i trä som ligger på en betongponton vid Bergsunds strand. Och det är efter dessa som man nu fastslår att badhuset inte kan hållas öppet för allmänheten längre.

Tidens tand har gnagt på Liljeholmsbadet, som efter 85 år är i så dåligt skick att det riskerar att rämna. I sämsta fall kan de badande besökarna svepas med och klämmas fast. Med sådana säkerhetsrisker måste vi stänga badet, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Fukt och klorider har trängt in i betongskrovet och orsakat armeringskorrosion (frätskador). Detta gör det osäkert att bjälklag och bassängväggar kan hållas uppe. Rostskador i balanstankarna innebär också en stor översvämningsrisk. Enligt staden är det bara en tidsfråga innan något brister. Vad som nu händer med badet är oklart.

– Ingen kalkyl har gjorts för en totalrenovering av badet eller nybyggnation än, men klart är att såväl renovering, om den ens är möjlig, som nybyggnad är mycket kostsamt. Det handlar om 100-tals miljoner kronor, bland annat för att det inte finns någon grund att bygga på, säger Åsa Öttenius.

De som bokat in sig på Liljeholmsbadet under hösten kommer att ombokas till andra anläggningar meddelar staden. Det är dock redan ansträngt i Stockholms stads badhus då både GIH-badet och Forsgrenska badet är stängt för renoveringar under flera år framöver.