Staden vill sätta strålkastare på bra pedagog

Eldsjälar i skolor och förskolor på Lidingö ska prisas.
Eldsjälar i skolor och förskolor på Lidingö ska prisas.
Lidingös bästa pedagoger ska prisas. Nu söker staden kandidater till årlig kvalitetsutmärkelse.
- Vi tycker att det är viktigt att sätta strålkastare på enskilda individer och enskilda personer, säger Hans Barje (M), utbildningsnämndens ordförande.

Känner du till någon superlärare, en fantastisk förskollärare eller en hel arbetsgrupp i skola eller förskola som du tycker förtjänar ett pris?

Hans Barje.

Just nu söker Lidingö stad sådana personer och grupper till utbildningsnämndens Kvalitetsutmärkelse. Utmärkelsen delar ut i två kategorier: Årets pedagog och Årets arbetsgrupp. Vårdnadshavare, elever och medarbetare i skola och förskola får nominera kandidater.

Vi tycker att det är jättebra att man visar på personer som vill litet mer

Syftet med priset är att uppmärksamma goda exempel i skolan.

– Vi tycker att det är jättebra att man visar på personer som vill litet mer, eldsjälar som kan dra andra med sig. Vi vill sätta stålkastaren på enskilda individer och enskilda prestationer, säger Hans Barje (m), ordförande i utbildningsnämnden.

Till och med den 5 november är det fritt fram att nominera. Pristagarna tillkännages i samband med vårterminens start. En prissumma på 30 000 kronor fördelas mellan de båda kategorierna.