Staden: Tillåt undantag från bygglagen i flyktingkrisen

Arkivbild
Arkivbild
Tillåt undantag från bygglagen vid extrema tillfällen – likt höstens flyktingsituation.

Det vill Stockholms stadsbyggnadskontor.

Och man har redan brutit mot lagen, enligt ett tjänsteutlåtande

I slutet av november gick den statliga myndigheten Boverket ut och efterlyste möjligheter till undantag i Sveriges byggregler vid höga flyktingströmmar.

Det skulle bland annat göra det lättare att bygga bostäder i tomma kontorslokaler eller på platser med buller, som annars skulle förhindra bostadsbyggen.

Undantaget finns redan för naturkatastrofer men det skulle, genom Boverkets förslag, också gälla ”belastningar på landets krisberedskap” – alltså till exempel dagens flyktingsituation.

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) skrev en motion där de stödde förslaget och nu ställer sig också Stockholms stadsbyggnadskontor bakom lagändringen.

I ett svar på motionen från Liberalerna skriver kontoret bland annat:

”Stadsbyggnadskontoret är positivt till Boverkets förslag om att utöka omfattningen av regeringens bemyndigande vid extraordinära situationer.”

I tjänsteutlåtandet framgår också att man redan varit tvungen att bryta mot plan- och bygglagen under den extrema flytingsituationen i höstas då behovet av övernattningsplatser var akut.

”Anläggningsboenden pågick ibland olovligt eftersom lov, start- eller slutbesked inte hann medges i tid”, skriver man i tjänsteutlåtandet.

Samtidigt slår kontoret fast att de svartbyggena kommer att lämnas utan åtgärd då de nu avvecklats i takt med att behovet har minskat.

– Stadsbyggnadskontorets svar understryker allvaret i situationen, men att det tar för lång tid att bygga är inte nytt i Sverige och en del i förklaringen är det krångliga byggregelverket, säger oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) om tjänsteutlåtandet.