ANNONS

Staden vill börja bygga – trots överklagande

Hyreshusen på Saltvägen borde enligt staden kunna byggas trots överklagad plan.
Hyreshusen på Saltvägen borde enligt staden kunna byggas trots överklagad plan.
Lamellhuset vid kvarteret Kavringen nära Sirapsvägen.
Lamellhuset vid kvarteret Kavringen nära Sirapsvägen.
Stadsbyggnadskontoret vill gå till domstol för att komma igång med de nya lägenheterna på Saltvägen. Detaljplanen är överklagad, men enligt staden berör överklagandet inte alla lägenheter.
ANNONS

Pressen att få fram nya bostäder får Stockholms stad att ta till ovanliga metoder. I Hökarängen har detaljplanen för området Kavringen överklagats både av det lokala stadsdelsrådet och av en bostadsrättsförening. Men stadsbyggnadskontoret vill att byggbolagen ska kunna börja bygga ändå – i delar av området.

Därför har kontoret förberett en begäran till mark- och miljödomstolen, om att utfärda ett så kallat genomförandeförordnande för en del av den aktuella detaljplanen. Det handlar om cirka 100 hyreslägenheter vid Saltvägen. Enligt stadsbyggnadskontoret berörs de inte av överklagandet och borde därför kunna byggas. ”Eftersom överklagandena uppenbarligen enbart gäller den norra delen av planområdet är det värdefullt om utbyggnaden kan påbörjas i den södra delen, trots att överklagandena inte är slutligen avgjorda”, skriver kontoret.

Louise Modig Hall, ordförande i Hökarängens stadsdelsråd, har inga synpunkter på stadens agerande.

– Vi är inte emot att det byggs på Saltvägen. Vi vill bara komma tillrätta med trafiksituationen på Sirapsvägen, det är det vårt överklagande gäller, säger hon.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) vill inte göra någon stor affär av saken.
– Det här är något vi kan göra när det är en specifik del av en detaljplan som är överklagad, då är det rimligt att man ändå kan gå vidare med andra delar. Det är inte jätteovanligt. Vi har en stor bostadsbrist och vi försöker korta ner byggprocessen på de sätt vi kan, säger han.
Stadsbyggnadsnämnden tar beslut i frågan på sitt möte nästa torsdag.
– Vi har inte tagit ställning än men normalt betraktar vi det här som formalia, säger Roger Mogert.

 

Fakta

Gäller 180 lägenheter

Detaljplanen för Saltvägen och Kavringen omfattar cirka 180 lägenheter nära tunnelbanan i Hökarängen.

På Saltvägen planeras fem stycken femvåningshus. I kvarteret Kavringen intill Sirapsvägen planeras ett höghus på 8-9 våningar och ett lägre och längre så kallat lamellhus.

Detaljplanen är överklagad av bostadsrättsföreningen Sötmandeln och Hökarängens stadsdelsråd. Båda vänder sig främst mot trafiksituationen i området, och kräver att det görs en trafikutredning innan det byggs bostäder.

Källa: Stadsbyggnadskontoret
Fakta

Så säger lagen:

Enligt Plan- och bygglagens bestämmelser om överklaganden kan en domstol på kommunens begäran bryta ut delar av en detaljplan:

”Om kommunen begär det, får myndigheten förordna att det överklagade beslutet i sådana delar som uppenbarligen inte berörs av överklagandet får genomföras trots att överklagandet inte har avgjorts slutligt.”

/PBL 13 stycket 17 paragrafen

Källa: Plan och bygglagen