Staden tycker inte matos stör grannar

Grannar har klagat på matos i sex år. Men staden ger dem fortfarande inte rätt.
Grannar har klagat på matos i sex år. Men staden ger dem fortfarande inte rätt.
Redan 2010 klagade grannar på Grev Turegatan om matos från en närliggande krog.

Sex år senare ska ärendet till miljödomstolen, men staden tycker fortfarande inte matlukten är tillräckligt störande.

Grannarna på Grev Turegatan tyckte att oset och fläktbullret från en närliggande krog var så irriterande att man kontaktade staden för hjälp.

Miljöförvaltningen kollade läget flera gånger mellan 2010 och 2012. Och inspektörerna kändes en viss lukt på balkongerna. Detta trots att restaurangen gjort vissa justeringar av ventilationen.

Men trots lukten krävde inte staden att krogen skulle göra mer. Detta beslut överklagades av grannarna till länsstyrelsen 2013, men först 2015 tog länsstyrelsen beslutet att avslå överklagandet.

Men trots att det är sex år sedan första klagomålen ger grannarna inte upp. Nu har man vänt sig till mark- och miljödomstolen för att få rätt.

På grund av den nya överklagan har staden gett ett utlåtande där man skriver att grannarna bör få fel även denna gång. Miljöförvaltningen menar att man inte upptäckt några större olägenheter trots flera inspektioner.

Förvaltningen skriver också att en stor del av problemet antagligen beror på att det upplevda matoset inne i bostäderna beror på den egna fastighetens undermåliga ventilation. Något som brf:en själva får fixa enligt staden.