Staden väntar med bredbandsköp

Stockholm Stockholms kommun har bestämt sig för att avvakta med fortsatta investeringar i stadsnätet.

Detta oroar Telenors vd som har skrivit ett brev till de ledande politikerna i kommunen. I brevet skriver han att prisregleringarna av fibernäten sänder en signal till andra kommuner att de också ska minska sina bredbandsinvesteringar.

Han menar på att konkurrensen som funnits hittills har byggt Stockholms ställning som en stark bredbandsstad.