Staden värnar om fågellivet

Nu byts det gamla betesstängslet vid Långängskärret ut mot ett nytt elstängsel med fem trådar.

Anledningen till att det sätts upp är för att betesdjur hjälper till att hålla efter vegetationen, vilket i sin tur värnar om fågellivet.

Arbetet beräknas vara klart under april månad, skriver Lidingö stad på sin hemsida.