Staden går vidare med 17-våningshuset

17 våningar högt hus på Lindhagensgatan.
Fotomontage med höghuset sett från Thorildsvägen.
Detaljplanen för ett 17-våningshus på Lindhagensgatan ska ut på så kallad granskning.
Totalt rymmer den planerade fastigheten 72 lägenheter.

Tidigare under vintern var detaljplanen för det 17 våningar höga bostadshuset i Stadshagen ute på samråd. 20 yttranden kom in under perioden.

Synpunkterna som kom in handlar bland annat om risken för buller men det finns också grannar som anser att huset är för högt och inte passar in i stadsbilden.

Går vidare med planen

På onsdagskvällen var 17-våningshuset återigen uppe på stadsbyggnadsnämndens bord. Nämnden beslutade då att gå vidare med planen för att kunna ställa ut förslaget på så kallad granskning.

Höghuset är en del av stadens plan på att bygga samman Kungsholmens västra och centrala delar.

Enligt Stadsbyggnadskontorets tidsplan ska ett slutgiltigt beslut i frågan kunna tas under hösten.