Staden viker sig för krav på nya bostäder

Nyheter Länsstyrelsen lade tidigare i år in sitt veto och stoppade planerna på att bygga 165 lägenheter på platsen för gamla Hotell Kristineberg i Kristineberg.

Skälet var bland annat att staden inte utrett hälsoriskerna med flygbuller och skydd mot olyckor tillräckligt noga, plus att detaljplanen riskerade att äventyra Bromma flygplats verksamhet.

Stadsledningskontorets jurister överklagade länsstyrelsens beslut, men nu drar staden tillbaka överklagandet. De ska istället försöka rätta till länsstyrelsens synpunkter och gör om detaljplanen i hopp om att få den godkänd.