Staden vill diskutera t-bana till Bromma flygplats

En tunnelbanelinje mellan Alvik och Vällingby via Bromma flygplats. Enligt ett beslut i kommunstyrelsen är det en prioriterad fråga i den kommande förhandlingen med staten om framtidens infrastruktur.

En tunnelbanelinje med stationer vid bland annat Ulvsunda, Bromma flygplats, Bällstavägen och Beckomberga. Det är ett framtidscenario som den röd-gröna stadshusmajoriteten vill diskutera i den kommande Sverigeförhandlingen nästa år.

Restiderna mellan Vällingby och Alvik skulle minskas kraftigt med en sådan dragning av tunnelbanan – men framför allt skulle utbyggnaden behövas om det byggs bostäder på Bromma flygplats. På flygplatsområdet skulle det kunna få plats mellan 30 000 och 50 000 nya bostäder enligt olika beräkningar som gjorts.

Men frågan om Bromma flygplats framtid är långt ifrån avgjord. Därför retar majoritetens förhandlingsupplägg oppositionen.

”Det finns inget som tyder på att det ska byggas bostäder på Bromma. Det är anmärkningsvärt att ett så ogrundat förslag är majoritetens prioritering i en viktig förhandling med staten, det är inte seriöst av Socialdemokraterna” säger Centerpartiets gruppledare Karin Ernlund till tidningen Dagens Nyheter.