Staden vill ha hjälp med grön plan

SOLNA Vilken är din favoritplats i kommunen – och varför är den det och vad gör du där? Det vill Solna stad ha reda på. Därför genomför man under våren och försommaren en medborgardialog där Solnaborna får berätta om sina favoritplatser.

Dialogen är en del i arbetet med att ta fram en ny grönplan för staden. Solnas nuvarande grönplan antogs av kommunfullmäktige i april 1991 och är i stort behov av uppdatering.

Den första träffen ägde rum i går måndag i Bergshamra. Nästa träff är på Sunnanskolan i Hagalund den 9 april klockan 18–20. Övriga träffar finns listade på www.solna.se