Staden vill rädda några av ekarna

Kungsholmen Kungsholmens stadsdelsnämnd har haft uppe detaljplanen Kristineberg 1:10 till diskussion.

Här i Kristinebergs slottspark intill Essingeleden planeras ett sju våningar högt kontorshus. Men då måste flera drygt 400-åriga ekar avverkas vilket har mött protester från privatpersoner och Naturskyddsföreningen.

Nämnden beslutade att staden ”på nytt bör se över möjligheten att utforma de planerade kontorsbyggnaderna så att åtminstone delar av det oersättliga ekbeståndet och de kulturhistoriska värden som finns i området kan bevaras.”