Stadens budget klubbad

Byggen på Lidingö, Larsberg och Dalénum det tidigare AGA-området
I den nya budgeten ligger en mer restriktiv byggpolitik.
På kommunfullmäktige i går klubbade Lidingö stads budget för de närmsta fyra åren.
– Det handlar om att ge Lidingöborna mesta möjliga valuta för skattepengarna, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande.

20 öres skattesänkning nästa år, simhallsbygge, bygge av Lilla Lidingöbron och en restriktiv byggpolitik. Det är några av de punkter som finns med i den budget som slutgiltigt klubbades igenom i kommunfullmäktige i går.

–  I budgeten har vi prioriterat att kunna leverera bättre kvalitet i omsorgen och skolan, effektivisera verksamheterna och minska Lidingöbornas skattebörda. Det handlar om att ge Lidingöborna mesta möjliga valuta för skattepengarna, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande i ett inlägg på stadens hemsida.

Andra satsningar i budgeten som nämns är 4,5 miljoner kronor som ska gå till digitala projekt. Flera idrottsområden, som Högsätra ska renoveras.

Staden tillsätter också en idrottschef och en stadsarkitekt.

Slutligen har en upprustning av Lidingö centrum i samarbete med centrumägaren utlovats.

Oppositionsparterna lade även fram olika skuggbudgetar som nu har röstats ner.