Här ska sex mil av stadens historia förvaras

Lennart Ploom, stadsarkivarie, visar upp Stadsarkivets nya lokaler i Liljeholmen
Lennart Ploom visar upp en ritning av Sergels torg.
Stadsarkivet har vuxit ur sina lokaler på Kungsklippan i city. Därför flyttas stadens kartor och ritningar till Vin och sprits gamla bergrum i Liljeholmen.
– Vi har 300 års ritningar av vartenda hus, dass och palats som byggts, säger stadsarkivariern Lennart Ploom.

När Mitt i hälsar på i bergsrummet på Sjöviksvägen pågår flyttstöket för fullt. Totalt ska sex mil och 300 år av historia, kartor och ritningar flytta in i bokhyllor och i arkivskåp när Stadsarkivet flyttar delar av arkivet till Liljeholmen.

– Det är en ganska stor apparat. Det är inte så lätt att flytta ett arkiv, det är enorm planering bakom, säger Lennart Ploom.

Stadsarkivet Liljeholmen

150 meter gångar med bokhyllor

Varenda bok, ritning och papperslapp måste hamna rätt, vilket gör att arkivet har flyttats i omgångar. Totalt tar hela flytten 80 dagar och den stora invigningen av det nya arkivet sker i juni. Men eftersom handlingarna i arkivet är offentliga måste de också vara tillgängliga för allmänheten.

Det nya arkivet består bland annat av två gångar, 150 meter långa var, med bokhyllor.

– Det är 60 000 hyllor som ska flyttas. Folk har fått svettas i det här.

stadsarkivet Liljeholmen

60 000 hyllor – eller sex mil handlingar. Så mycket ska finnas i det nya arkivet i Liljeholmen.

I arkivet finns bland annat gamla ritningar över hur Stockholm planerades, bland annat Sergels torg, och bygglovshandlingar ända från 1700-talet.

– Vår grundvision är att vi sparar inte för att spara, utan för att det ska användas.

Stadsarkivet Liljeholmen

Söderortshyllan gapar ännu tom…

Stockholm inne i en stor byggperiod

Förhoppningen är att det nya arkivet ska locka fler människor att intressera sig för Stockholms historia.

– Arkiv är motsatsen till ett museum. I stället för att vi presenterar hur det såg ut, ger vi dig material att göra en egen tolkning av. Vi har ett enormt kartritningsarkiv, säger Lennart Ploom och berättar att Stockholm har haft tre stora byggfaser:

– På 1800-talet, efterkrigstiden när tunnelbanan växte fram och nu.

Stadsarkivet Liljeholmen

Föreläsningssalen Tunnan stor mitt i arkivet. Bakom syns två våningar med enorma mängder bokhyllor – Stockholms byggnadshistoria.

I de nya lokalerna finns också en fikahörna, studiesalar och ett föreläsningsrum. För att påminna om områdets historia har rummen namn knutna till Vin och sprit, som Tunnan och Buteljen.

– På Kungsklippan har vi föreläsningar varje onsdag och det är alltid fullt. Vi ska börja borra i vad vi kan ha för programverksamhet här.

Stadsarkivet Liljeholmen

En liten del av berget har bevarats och ljussatts av ljusdesignern Ellen Ruge.