Stadens kulturchef slutar

Lidingö stads kultur- och fritidsförvaltningschef Eva Arfwedson avslutar sin anställning den 1 juni i år. Staden uppger på sin hemsida att det är ”en konsekvens av den omorganisation staden står inför”.

Det som kommer att ske framöver är att en del av kultur- och fritidsförvaltningen ska slås ihop med utbildningsförvaltningen. Resterande kommer att bli en del med fastighetskontoret och tekniska förvaltningen, har kommunstyrelsen beslutat. Därmed försvinner alltså befattningen som förvaltningschef.

Det kommer däremot att dröja ett tag innan dessa förändringar sker. Först den 1 januari 2017 kommer stadens nya organisation att träda i kraft. Under tiden går utbildningsförvaltningens chef Daniel Broman in som tillförordnad chef för kultur- och fritidsförvaltningen, vilket han gör från och med den 2 juni i år.