ANNONS

Här är stadens nya lösning för cyklisterna

Inget vanligt cykelfält utan en vägren för cyklister.
Inget vanligt cykelfält utan en vägren för cyklister.
Trångt för bilarna. Blir det möte får man använda cykelfältet.
Trångt för bilarna. Blir det möte får man använda cykelfältet.
En för Stockholm helt ny cykellösning introduceras nu på Kungsholms strand.
En lösning som ställer krav på samspelet mellan cyklisterna och bilisterna.
ANNONS

Bredden är precis densamma som tidigare, ändå är trafikupplevelsen helt annorlunda på Kungsholms strand mellan Inedalsgatan och Fridhemsgatan.

Det som tidigare var två vanliga bilfält har nu kompletterats med en rödmålad vägren med cykelsymbol i båda riktningarna. Hur ska man då egentligen köra som bilist?

– För det första ska man köra i 30 km/h och det är det inte alla som gör. Ser man en cyklist framför sig ska man vänta med att köra om tills dess att ingen mötande bil kommer, säger Alla Bäck som är trafikkontorets projektledare.

Ska bilarna köra i mitten eller på det rödmarkerade området när det inte är några bilar och cyklar synliga?

– Då spelar det ingen roll. Man kan köra i mitten eller i vägrenen där cyklisterna hänvisas.

Första i stadsmiljö

Trafiklösningen är den första i sitt slag i stadsmiljö i Sverige. Staden gjorde redan 2015 ett försök på samma plats och inspiration har hämtats från bland annat Nederländerna.

Alla Bäck utesluter inte att fler gator i Stockholm kan bli aktuella i framtiden.

– Det är svårt att säga men det kan bli aktuellt på ställen som liknar Kungsholms strand. Cykelbana är den bästa lösningen men på Kungsholms strand kan vi inte påverka bredden samtidigt som det inte är så mycket biltrafik.

Hade det inte varit bättre med enkelriktad biltrafik?

ANNONS

– Vi tittade på den lösningen men enkelriktning gör att bilarna måste köra andra vägar. Dessutom har vi busstrafik här och vi kan inte ha enkelriktat för bilar men inte för bussar.

Vilka reaktioner förväntar du dig från trafikanterna?

– Jag tror att cyklisterna blir nöjda, det var de redan 2015 när vi gjorde försöket. Bilisterna behöver mer information och lära sig att anpassa sig och det kan ta en stund, säger Alla Bäck.

Bilarna måste köra långsammare

Cykelbloggaren Krister Isaksson har i veckan kritiserat hur cyklisterna på ett ställe tvingas korsa biltrafiken för att fortsätta köra på cykelbanan längs med kanalen. Den rödmålade vägrenen för cyklar tror han dock blir en bra lösning.

– Det jag saknar är en hastighetsdämpande åtgärd för biltrafiken. Det går för fort idag, säger Krister Isaksson.

Stadens jämförelser med Nederländerna tycker han dock haltar.

– Skillnaden mot Nederländerna är att de har en otroligt utbyggd cykelinfrastruktur långt innan man började med det här. Där finns många cyklar och bilisterna är vana vid cyklister. Här börjar vi med det här utan att ha en utbyggd cykelinfrastruktur på plats. Vi skyndar lite för fort, säger Krister Isaksson.

ANNONS