Här är stadens nya plan för city

Inga bilar i Gamla stan på söndag.
City växer. Nu går staden fram med nya riktlinjer för hur det ska gå till.
City växer i rekordfart. Nu går Stockholms stad fram med riktlinjer för hur det centrala Stockholm ska bebyggas.
– Vi vill bryta upp storskaligheten, sa stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) på en pressträff på onsdagen.
Men riktlinjerna möter skarp kritik från Liberalerna, som vill se ett större fokus på bostadsbyggandet.

Inom de kommande åren görs finansieringar för 30-60 miljarder i form av ny bebyggelse i Stockholm city. Nu behövs riktlinjer för hur staden ska bebyggas, anser Stockholms stad som presenterade en plan för det framtida city på en pressträff på stadshuset på onsdagen.

– Det finns en enorm investeringsvilja i city i dag. Dessutom har vi tappat en del stora arbetsplatser och handel i området. Därför är det viktigt att ha en tydlig plan, sa stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) på pressträffen.

”Tre eller fyra våningar är okej”

Mer blandad bebyggelse, en förstärkning av citys grönområden och ett större utbud i näringslivet är några av sakerna som ryms i de nya riktlinjerna.

Där framgår också att citys topografi ska bibehållas. Storskaligheten ska brytas upp och huset får inte bli hur höga som helst, enligt Roger Mogert.

– Alla hus ska inte bli högre. Om man vill bygga på med tre eller fyra våningar är det okej, men vill man bygga högre kommer det inte att fungera i alla områden, säger han.

Han lyfte också upp vattnets betydelse för staden.

– Vi vill utveckla vattnet som ett offentligt rum. Det ska vara en plats där man kan åka skridskor, simma, resa och träffas.

Vill ha blandad bebyggelse

Västra city är en av platserna som kommer att förändras väsentligt de kommande åren. Jernhusen, som äger marken, vill utnyttja ytan mellan Waterfront och Centralstationen genom en överdäckning över spåren. Roger Mogert vill inte sia om vad det nya området ska innehålla, men efterlyser en blandning av verksamheter.

– Vi behöver ha in fler människor i city, även under nätterna, så att inte city dör. Vi vill inte ha London-känslan där staden klappar igen efter kontorstid.

Osäkert om bostäder

En av de stora frågorna har handlat om huruvida Västra city kommer att innehålla några bostäder. Osäkert, enligt Roger Mogert.

– Det är för tidigt att säga, men i de inre delarna borde det gå att få till. Där finns det ju till och med bostäder redan i dag.

Flera planer är redan igång i city. Kommer fastighetsägarna att hinna anpassa sig efter de nya riktlinjerna?

– Vi ville inte vänta med riktlinjerna och det är därför som vi presenterar dem redan nu. Det här är inte regler som är skrivna i sten, men det ger en bild av vad staden vill ska hända i city. Om en fastighetsägare vill bygga så vet de vad de ska förhålla sig till, säger Roger Mogert (S).

Riktlinjerna ingår i en större plan för city som presenteras senare i vår.

Möter kritik från L

Redan några timmar efter pressträffen mötte de nya riktlinjerna kritik. Liberalerna i Stockholm stad vill se ett större fokus på bostäder.

–  Staden borde ha en tydligt formulerad princip som säger att var fjärde ny kvadratmeter i City ska gå att bo i. Det handlar om att läka Klararivningarnas sår och att motverka kontoriseringen. Varje dag som går utan ett tydligt uppdrag för fler bostäder i byggprojekten riskerar att fördjupa kontorens dominans i Stockholms hjärta, för det krävs en tydlig politik om det ska bli nya bostäder i City, säger Björn Ljung (L), gruppledare i Stockholms stadsbyggnadsnämnd.

Partiet presenterade tre egna förslag för det moderna city: fler bostäder, tydligare principer för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och tydligare regler för var byggherrarna ska tillåtas bygga höga hus.