Stadens revisorer: Stor risk att Stockholm inte klarar bostadsmålet

Stockholms stad får det svårt med att uppfylla målet på 40 000 nya bostäder till 2020 enligt stadens revisorer.
Stockholms stad får det svårt med att uppfylla målet på 40 000 nya bostäder till 2020 enligt stadens revisorer.
Stockholms stads mål är att bygga 40 000 nya bostäder till år 2020. Men enligt stadens revisorer är det stort risk att målet inte nås.

När den rödgrönrosa majoriteten lade fram sin budget 2014 utlovades det att 40 000 nya bostäder skulle stå klara år 2020.

Men nu skriver stadsrevisorerna, i en rapport, att risken är stor att bostadsmålet inte kommer att nås.

En anledning till det är, enligt rapporten, att en för stor del av byggandet planeras in de sista två åren innan målet ska vara uppfyllt. Mellan 2018 och 2020 har Stockholms stad planerat att bygga så mycket som 70 procent av alla bostäder.

– Det kan bli väldigt svårt att klara av en sådan byggtakt. Då måste det finnas någon som bygger och det kan inte staden råda över själv, säger Eva Lundberg (MP), förtroendevald stadsrevisor.

Revisorerna påpekar även i rapporten att man inte planerat för eventuella överklaganden av flera byggplaner. Överklaganden kan leda till förseningar eller till att bostäder inte blir av överhuvudtaget.

– Det är förvånande att man inte har gjort det. Det är väldigt vanligt att byggplaner blir överklagade och därmed försenade, säger Eva Lundberg.

Personalbristen på stadsbyggnadskontoret som handlägger byggärenden är också ett problem som revisionerna pekar på.

– Har man inte tillräckligt med personal är det självklart att handläggningstiderna blir längre, säger Eva Lundberg.

Jan Valeskog (S), finansborgarråd rörande exploatering och infrastruktur, är ganska övertygad om att Stockholm stad kommer att klara av bostadsmålet.

– Men självklart blir det en utmaning och vi kommer att få jobba hårt, säger han.

Genom att öka antalet markanvisningar och detaljplaner ska man få fram fler bostäder och enligt Jan Valeskog har det redan anställts mer personal till stadsbyggnadskontoret.

– Och även när planerna överklagas så jobbar vi vidare med projektet så att man kan klicka på starknappen direkt när de blir godkända. Att utgå från att alla planer överklagas skulle också bli ett problem.

Anledningen till att så många byggen planeras till de sista två åren är enligt Jan Valeskog att det byggdes för lite under den förra majoriteten.

– Det vi kan göra nu är att hålla uppe tempot.

Anna König Jerlmyr (M) håller inte med.

– Vi lämnade över 122 000 bostäder i olika planeringsskeden. Att påstå att det skulle vara Alliansens fel att Socialdemokraterna inte når upp till bostadsmålen är därför ett magstarkt påstående. Istället för att skylla ifrån sig borde Socialdemokraterna ta ansvar för sina egna målsättningar och ifrågasätta samarbetet med Miljöpartiet i bostadsfrågan, säger hon.