ANNONS

Stadens socialtjänstpersonal ska utbildas mer

Stockholms stadshus.
Socialtjänsten i innerstan ska utbilda sin personal mer i frågan rörande spelmissbruk.
Socialförvaltningen har redan i dag en behandlingsenhet på socialtjänstavdelningen som erbjuder behandling för spelberoende, men nu ska socialtjänstpersonalen utbilda sig mer.
ANNONS

– Vi har även anhörigkonsulenter som behöver ökade kunskaper i frågan utifrån det utökade ansvaret. Vi kommer att ha en konferens med temat spelmissbruk. Frågan tas också upp i olika nätverk som exempelvis de som jobbar med preventionsfrågor och vuxna och missbruk, säger Maria Karlsson, enhetschef på Socialförvaltningens avdelning för stadsövergripande sociala frågor.

Hon säger att man bland annat kommer mobilisera stöd kring barn som anhöriga, och stöd för de som arbetar med förebyggandearbete bland unga.

Varje stadsdelsförvaltning har sedan tidigare budget- och skuldrådgivare.

Vet inte hur stort problemet är

– Staden ger också bidrag till organisationen Spelberoendes förening, som arbetar för att ge spelberoende personer och deras anhöriga möjlighet att träffas för erfarenhetsutbyte i självhjälpsgrupper, säger Maria Karlsson.

Hur ser ert förebyggande arbete ut?

– Det pågår förebyggande arbeten men när det gäller spelmissbruk behöver vi mobilisera arbetet utifrån det nya ansvaret i socialtjänstlagen.

Upplever ni att spelmissbruk är ett stort problem?

– Vi kan inte uttala oss om det eftersom vi hittills inte kartlagt denna målgrupp. Socialförvaltningen genomför en kartläggning vartannat år av socialtjänstens kontakter med personer som har missbruk och/eller beroende. Frågan om spelmissbruk har hittills inte varit med, men planeringen är att den kommer med i nästa kartläggning som genomförs i oktober 2018.

ANNONS
Fakta

Detta finns för spelmissbrukare i staden

  1. Skuldrådgivning? Ja
  2. Terapi? Ja, delvis
  3. Utbildad personal? Inte än, sker under 2018
  4. Anhörigstöd? Ja, men ska utvecklas
Källa: Stockholm stad
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.