Städer flirtar med populära Sumpan

Det strömmar in brev från utländska städer som vill knyta vänskapsband med Sundbyberg. I de flesta fallen får inviterna nobben.

För några år sedan hade Sundbyberg avtal med fyra vänorter. Numera återstår två, Aluksne i Lettland och Kyrkslätt i Finland. De två vänskapsavtalen med orter i Österrike och Storbritannien har avslutats.

Men det kommer många propåer från utländska städer. Från Kina, Italien och Turkiet kommer massvis med sådana brev.

– Från Turkiet fick vi ett tiotal förfrågningar förra året, berättar Sharif Pakzad, näringslivschef på kommunen.

Sundbyberg utreder varje förfrågan, men i de flesta fall blir svaret nej. En i raden av städer som senast fick ett nekande svar var turkiska Yunusemre.

– När fenomenet vänorter uppstod på 70-talet handlade det ofta om solidaritet. Det handlade om ett slags bistånd, säger Sharif Pakzad.

Att Sundbyberg hör till landets snabbast växande kommuner kan bidra till intresset från utlandet. Men många städer skickar ut massbrev till svenska kommuner och hoppas att någon ska nappa, enligt Sharif Pakzad.

Sundbyberg vill gärna ha internationella samarbeten.

– Vi är intresserade av utbyten med orter som liknar vår egen. Städer som expanderar och vill hitta hållbara lösningar för infrastrukturen och liknande. Vi tittar bland annat på om vi kan samarbeta med städer i Holland och Tyskland.

Utbytet med Aluksne och Kyrkslätt ska fortsätta.

– Vi var i Aluksne förra året. Där bedrivs ett imponerande arbete med ungdomar. Vi kan också lära av dem om hur pengar från EU-fonder kan användas för att bygga infrastruktur.

I Kyrkslätt talas både svenska och finska. Där vill Sundbyberg bland annat studera hur hemsidor och annan service byggs upp på två språk.

Fakta

Dagens två vänorter

Aluksne ligger på landsbygden i nordöstra Lettland. Här bor omkring 9 500 personer och trakten är känd för sina djupa skogar och många sjöar.

Kyrkslätt är en växande kommun med 37 000 invånare cirka två mil väster om Helsingfors. Cirka 18 procent av befolkningen är svenskspråkig.