Stadion är inte godkänd – måste göras om igen

800 platser fick ryggstöd, men ombyggnaden dög inte. Nu måste bänkarna flyttas.
800 platser fick ryggstöd, men ombyggnaden dög inte. Nu måste bänkarna flyttas.
Stadion skulle anpassas för allsvenskt spel och åtta miljoner kronor satsades.
Nu visar det sig att ombyggnaden inte duger och att en miljon kronor måste till.

Konflikten ligger i att Stadion är ett byggnadsminne med extrem stora krav på bevarande samtidigt som Boverket har byggregler som måste följas.

Dessutom har Svenska fotbollförbundet krav på att det måste finnas minst 800 platser med ryggstöd under tak för att att en arena ska godkännas för allsvenskt spel.

Stolpar ställde till det

Stadion saknade dessa säten och Stockholms stad skulle skapa 809 platser med stöd för ryggen. Länsstyrelsen har som uppgift att skydda byggnadsminnen och var med i arbetet. Men när allt vara klart var inte länsstyrelsen nöjda med hur några stolpar hade satts upp av säkerhetsskäl för att följa gällande byggregler.

Nu måste ryggstödsbänkarna därför flyttas från den kungliga läktaren vid Lidingövägen till en ny plats på arenan. Var det blir är inte bestämt, men förslaget från staden är att sprida ut platserna över arenan på olika sektioner.

– För att länsstyrelsen ska vara nöjd med utförandet har vi föreslagit alternativa lösningar till placering. Där finns inget beslut än, säger Jesper Lexius på fastighetskontoret som sköter ombyggnaden.

Var inte länsstyrelsen med hela tiden och kollade vad ni gjorde?

 – Jo, länsstyrelsen har varit inblandad sedan projektet startade, men tekniska frågor i utförandet som inte gick att förutse i projekteringen ledde till tekniska lösningar som lever upp till Boverkets krav, men tyvärr inte till länsstyrelsens krav.

Kostar en miljon kronor till

Tidigare har man plöjt ner åtta miljoner i projektet, och den nya flytten kommer att kosta ytterligare en miljon kronor.

Arbetet ska utföras under våren. I april börjar damallsvenska säsongen och Djurgården ska lira på Stadion. Målet är att ombyggnaden ska vara klar då.