Stadions arkitekt hette Torben Grut

RÄTTELSE I förra veckans artikel om 1912 års OS i Stockholm uppgavs fel namn på den arkitekt som ritade Stockholms stadion. Rätt namn är Torben Grut.

Lokaltidningen Mitt i beklagar misstaget.