Stadions arkitekt hette Torben

RÄTTELSE I förra veckans artikel om 1912 års OS i Stockholm var namnet på arkitekten som ritade Stockholms stadion felaktigt. Arkitekten hette Torben Grut.

Lokaltidningen Mitt i beklagar misstaget.