Stadions hållplats kvar efter protester

Stadions busshållplats har blivit en följetong.

När Mitt i berättade att hållplatsen åter igen låg i farozonen rasade läsare. Men nu säger Keolis att Stadion ska trafikeras i framtiden.

När fyrans hållplats vid Stadion försvann förra året blev många arga – och hållplatsen kom tillbaka.

När Lokaltidningen Mitt i förra veckan berättade att den kunde ryka igen, rasade många läsare en gång till.

Men nu säger Keolis – företaget som kör bussarna – att Stadion trots allt får vara kvar.

– Som diskussionerna ser ut just nu stannar Stadions hållplats. Det har varit mycket trafik på Valhalla­vägen, men har blivit mindre sedan Norra länken och eftersom det är bättre framkomlighet nu kan hållplatsen ligga kvar, säger Mats Westerberg, projektledare på Keolis.

I februari kom Stockholms stads egen utvärdering av pilotprojektet för buss 4 där flera åtgärder skulle snabba på bussens färd.

Staden var nöjd med projektet som hade kortat bussens totala restid med 3-6 minuter.

En stor del av förklaringen var att fyra hållplatser togs bort – bland annat Stadion.

Stadens tjänstemän ville i utvärderingen dock inte ge besked om stoppet vid Stadion får finnas kvar i framtiden.

Men nu har alltså Keolis och SL själva kommit med besked om vilka stationer som bör finnas kvar och då skonas Stadions hållplats trots allt.

– Reaktioner från resenärer väger såklart också in, men det är framför allt den förbättrade framkomligheten som är anledningen, säger Mats Westerberg.

Att Stadion behålls framgår av en remiss från landstingets trafikförvaltning som innehåller alla förändringar som föreslås ske i lokaltrafiken under de närmaste åren.

SL:s mål är att det ska vara 500 meter mellan varje hållplats för blåbussarna.

Där föreslås dock samtidigt att Banérgatans hållplats försvinner från fyrans rutt, samt att hållplatsen Östra station flyttas fram till efter Drottning Kristinas väg.

Dessutom föreslås nu en rad andra hållplatsindragningar på de andra blåbussarna genom stan.

Men på Östermalm är det bara Linnégatans hållplats för buss 1 som kan ryka.

Alla dessa förändringar sker dock tidigast 2016 enligt Mats Westerberg.

Fakta

Två hållplatser försvinner

1:ans buss: Linnégatan tas bort i riktning mot Frihamnen.

4:ans buss: Hållplatsen Banérgatan dras in i båda riktningar. Hållplatsen Östra station flyttas fram till efter Drottning Kristinas väg. Stadions hållplats behålls.

Källa:

Trafikförvaltningen