Städningen har snäppat upp på Södermalm

Skräpiga platser städas snabbare, tycker Södermalmsborna som svarat i årets medborgarundersökning. Bilden är en arkivbild.
Skräpiga platser städas snabbare, tycker Södermalmsborna som svarat i årets medborgarundersökning. Bilden är en arkivbild.
Snöröjningen fungerar bättre, det har blivit tryggare och städningen har snäppat upp. Men barn har fått sämre möjlighet att utöva kultur.
Det tycker de Södermalmsbor som svarat på stadens årliga medborgarenkät.

Varje år genomför staden en medborgarundersökning till slumpvis utvalda personer i respektive stadsdel. De boende får svara på frågor om exempelvis trygghet, hur staden sköter städningen och hur bra kulturutbudet är.

På Södermalm, där 151 personer svarade i år, är man generellt ungefär lika nöjd som i fjol. Snöröjniningen upplevs dock att fungera bättre. 67 procent tycker att snörröjningen fungerar bra, jämfört med 44 procent förra året. Samma trend gäller hur snabbt skräpiga platser städas, som ökat från 31 procent nöjda till 41 procent.

Södermalmöborna känner sig också generellt säkra, 74 procent känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen, vilket är åtta procentenheter bättre än förra året. Man känner sig också mer trygg jämfört med med snittet i hela staden, som är 65 procent.

Jämför man med resten av staden sticker Södermalm ut speciellt på ett område: kulturen. Åtta av tio är nöjda med kulturutbudet, jämfört med ungefär hälften av de svarande i resten av stan. Något som däremot försämrats något i årets undersökning på Södermalm är det upplevda utbudet för barn och ungdomar att utöva kultur, vilket har minskat från 79 procent i fjol till 73 procent i år.

Men resultatet i medborgarundersökning bör tas med en nypa salt, på grund av att antalet svarande i varje stadsdel är så pass lågt, på Södermalm alltså 151. Totalt i hela staden svarade 1906 personer i årets undersökning. Syftet med medborgarundersökning är att få invånarnas syn på den upplevda närmiljön.

Fakta

Så tycker Södermalmsborna om ...

… städningen

  • 60 procent är nöjda med hur staden sköter renhållningen på gator, gångbanor och torg (67 procent är nöjda i hela staden)
  • 67 procent är nöjda med snöröjningen (63 procent är nöjda i hela staden)
  • 59 procent är nöjda med att andelen klotter i sin stadsdeln (68 procent är nöjda i hela staden)

… tryggheten

  • 74 procent känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen (65 procent är nöjda i hela staden)
  • 70 procent känner sig nöjda med belysningen (67 procent i hela staden)

… kultur och idrott

  • 81 procent är nöjda med kulturlivet på Södermalm (52 procent i hela staden)
  • 63 procent av Södermalmsborna är nöjda med antalet idrottsanläggningar i Stockholm (75 procent i hela staden)

Källa: Stockholm stad