Stadsbyggnadsbasen: ”Jag förstår frustrationen”

Illustration över nya Jordbro handelstorg vid stationen och Petri Salonen (C).
Illustration över nya Jordbro handelstorg vid stationen och Petri Salonen (C).
Haninge kommun har ännu inte utrett om det är möjligt att göra ett nytt centrum vid Jordbro station.
– Jag förstår Ilia Batljans frustration, säger Petri Salonen (C).

Den förra landstingspolitikern Ilia Batljans bolag Samhällsbyggnadsbolaget är dem som ska förändra centrala Jordbro, och enligt Ilia Batljan investerar man miljardbelopp tillsammans med sina partners.

Men fastighetsmannen är frustrerad över att processen tar tid.

Uppskattar nya centrumägaren

Något som Petri Salonen (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, förstår.

– Jag uppskattar otroligt mycket Samhällsbyggnadsbolagets insatser för Jordbro och det är naturligt att de vill se snabbare processer. Det ligger i sakens natur, säger han.

Några av de främsta frågetecknen rör om det går att placera ett centrumtorg, nytt kulturhus och bostäder vid Jordbro station. Något som ännu inte är utrett.

Fakta

Detta planeras i första etappen

Socialdemokraterna och Moderaterna är sedan i fjol överens om att ett nytt centrum bör anläggas vid Jordbro station.

I den första etappen ska gamla Jordbromalmsskolan (Jordbro kulturhus) rivas och ersättas med 400 nya bostäder i tre till sex våningar. Dessutom ska en ny f-6-skola byggas i Hurtigs park.

Det politiska styret (S, C, L, KD) har dock varit oense kring skolgårdsytorna för den nya f-6-skolan för 525 elever som ska byggas i Hurtigs park, som ligger mellan Södra Jordbrovägen, Moränvägen och Blockstensvägen.

Både Centerpartiet och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har invänt att skolgårdsytan blir alldeles för liten och just nu justeras planförslaget om så att uteytan blir större för eleverna.

– Vi behöver undersöka om det ens är möjligt med med tanke på buller och kulturmiljö, säger Petri Salonen.

Andra etappen väntas alltså bli den mest utmanande.

– Jag förstår Ilia Batljans frustration men på ett sätt är frustrationen också ett tecken på att Samhällsbyggnadsbolaget verkligen vill utveckla Jordbro, säger Petri Salonen.

– Också från medborgarna vill man att det är dags att vi politiker gör något. Detta är ett stort projekt i Jordbro, och otroligt viktigt. Och det blir ett rejält lyft för Jordbro.

Vill inte spekulera

Förra stadsbyggnadsordföranden Göran Svensson (S) hoppades på ett första spadtag för etapperna i centrala Jordbro i slutet av 2018 eller början på 2019.

Petri Salonen är mer blygsam om när ett första spadtag kan tas.

– Jag vågar inte spekulera om när, men jag är övertygad om att det sker i nära framtid.

Har du en kommentar till att underhållet i Jordbro centrum verkar helt inställt under planprocessernas gång?

– Nej, själva förvaltningen av nuvarande centrum måste fastighetsägaren ta hand om, säger Petri Salonen.

Fakta

Detta planeras i de två andra etapperna

I den andra etappen planeras för ett nytt handelstorg, ett kultur- och föreningshus samt nya bostäder vid Jordbro station.

Men även här finns splittringar i det politiska styret. Varken Liberalerna eller KD har nämligen varit glada i att kommunen ska investera 200 miljoner kronor i ett helt nytt kulturhus, utan har velat försöka lösa den akuta lokalsituationen på annat sätt.

I den tredje etappen planeras nuvarande delar av Jordbro centrum att rivas och ersättas med bostäder.

Haninge kommun hade först hoppats på att ett första spadtag för nya centrala Jordbro skulle tas under 2018.

Nu är det sannolikt att det inte tas förrän tidigast 2020.