LÄS ÄVEN
Stadsbyggnadskontoret fortsätter planerna