Stadsbyggnadskontoret har lämnat in ett förslag till detaljplan för den moské som planeratspå Skärholmsvägen sedan 2009. Efter många turer är kommunen nu alltså ett steg närmare att ta ett beslut i frågan.

En rad invändningar har funnits mot bygget de senaste åren. Bland annat har centrumägaren satt sig på tvären i oro över att besökare till moskén skulle använda gallerians parkeringsplatser.

Flera privatpersoner har också protesterat med hänvisningar till förstörd utsikt. SL har hävdat att bygget försvårar framtida spårvägar i området.