Stadsbyggnadsnämnden klubbade ny stadsdel i Bromma

stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).
Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).
Under torsdagens stadsbyggnadsnämnd antogs start-PM för fler än 900 lägenheter i den nya stadsdelen Riksby. 

Det så kallade Brommaprogrammet som syftar till att knyta ihop Riksby med Brommaplan. Totalt ska 3 000-4 000 lägenheter, tillsammans med skolor och övriga verksamheter, byggas i området. Det hela beräknas vara klart inom 12-14 år.

– Centrala Bromma är ett viktigt stadsutvecklingsprojekt i Västerort som syftar till att binda samman Stockholmsregionen. Stadsdelen Riksby, med fler än 900 lägenheter, utgör en viktig del i den utvecklingen. Det kommer att bli en attraktiv stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser och service, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).