Stadsbyggnadsrådet: ”Snabba på bygglovsprocesserna”

Roger Mogert (S).
Roger Mogert (S).
Överklagandeprocesser för bygglov tar för lång tid och försenar bostadsbyggande.

Det menar stadens stadsbyggnadsråd Roger Mogert (S), som nu föreslår en tidsgräns för att avgöra ett ärende.

Varje år överklagas ungefär hälften av de större byggprojekten i Stockholm, enligt stadsbyggnads- och kulturborgarrådet Roger Mogert (S), som också menar att det är få av de överklagade detaljplanerna som i slutändan ändras.

– Idag är det så att det får ta max tio veckor att ge ett bygglov – och då tycker jag det är rimligt att det inte borde få ta mer än tio veckor att pröva ett bygglov. Idag försenas viktiga projekt för att den juridiska processen drar ut på tiden. Det är viktigt att stå upp för människors rätt att överklaga, det är en demokratisk grundbult som vi värnar, men vi kan inte ha en situation där våra byggprojekt drar ut på tiden för att handläggningen är så pass långsam som den är idag. Det är faktiskt väldigt märkligt att det ska ta längre tid att prova juridiskt om vår handläggning varit korrekt, än de tio veckor vi har på oss att göra handläggningen. Det borde regeringen ändra på, säger Roger Mogert (S) i ett pressmeddelande.

Hans förslag är att det ska finnas ett snabbspår för överklaganden: det ska snabbt avgöras om en klagande har talerätt eller inte, en talande bör inte ges rätt att överklaga till nästa instans om klagan avser allmänna intressen som redan prövats av kommun och länsstyrelse och de statliga resurserna till överklagandeinstanserna ska ökas för att snabba på processerna.

– Med tanke på att vi kraftigt ökar takten i bostadsbyggandet så blir den här frågan allt mer akut, det säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd.