ANNONS

Ny stadsdel kan växa fram mellan Akalla och Husby

1400 lägenheter efter Finlandsgatan.
Området i rött planeras att bli bostäder, det i blått kommersiella verksamheter och det rosa en skola, en idrottshall och förskolor.
Ett nytt område med omkring 1 400 lägenheter, en ny skola, en idrottshall, flera förskolor, och kommersiella lokaler efter Finlandsgatan mellan Husby och Akalla.
Det har exploateringskontoret gett nämnden grönt ljus att besluta om.
ANNONS

I dag är Finlandsgatan som går mellan Akalla och Husby mest en genomfartsled som omringas av skog och några större kontorsbyggnader.

Men om några år kan det stå 1 400 nybyggda lägenheter, en ny skola, flera förskolor och lokaler som kan användas till vård, hotell, och butiker efter gatan.

Exploateringskontoret har nämligen gett grönt ljus till nämnden att besluta om att anvisa mark för att göra om genomfartsleden till en stadsgata.

Skola och idrottshall

Sedan tidigare finns ett beslut som om markanvisning för 400 nya lägenheter efter Finlandsgatan men om det här beslutet går igenom skulle det innebära att omkring ytterligare 1 000 lägenheter byggs efter gatan. Förslaget innefattar även byggnationen av en skola, förskolor och en ny idrottshall i området.

Utöver byggnationen tycker kontoret att området ska kompletteras med verksamheter, ett förändrat trafiknät, nya gång- och cykelvägar samt en upprustning av parker och grönområden.

Ökar bostäderna med 15 procent

Exploateringskontorets förslag skulle innebära att en ny stadsdel i princip kommer att växa fram. Det här skulle innebära att Akalla och Husby växer samman med varandra.

Om det blir så att 1 400 lägenheter skulle byggas efter gatan så innebär det att antalet bostäder i stadsdelen ökar med 15 procent. Av dessa 1 400 lägenheter föreslår exploateringskontoret att cirka 825 bostäder ska bli hyresrätter och övriga 575 bostäder ska bli hyresrätter.

Eventuell byggstart om fyra år

Men projektet ligger ännu långt fram i tiden. Om exploateringsnämnden beslutar att klubba igenom projektet så väntas inte byggstarten ske för än 2023 och projektet kommer enligt den preliminära tidsplanen vara färdigställt först år 2027.

ANNONS