Stadsdelar kan påverka cykelplan

Hässelby-Vällingby Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om Cykelplan 2012 – Stockholms stads vision om att bygga ut cykelvägnätet fram till 2030. Nu ska förslaget ut på remiss till stadsdelarna och andra myndigheter.

Trafikkontoret vill bland annat veta vad Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tycker om stråken – är de riktiga eller borde de ha en annan sträckning? Kontoret vill också ha svar på i vilken ordning de stråken ska prioriteras.