ANNONS

Bilfria stadsdelar och miljözoner i ny klimatplan

Privatbilismen måste minska om målen i klimatfärdplanen ska nås.
Privatbilismen måste minska om målen i klimatfärdplanen ska nås.
Miljözoner, trängselskatt och bilfria stadsdelar när Stockholm blir klimatneutralt – i dag tar Region Stockholm beslut om länets klimatframtid.
ANNONS

På tisdagen fattar Region Stockholm beslut om ”Klimatfärdplan 2050”, som ska leda till att länet når ett netto-noll-utsläpp av växthusgaser, där koldioxid är den största boven.

De årliga direkta utsläppen ska vara mindre än 1,5 ton per invånare, och de utsläpp vi genererar via konsumtion ska ner till cirka 5 ton. Det är max vad man räknar med att naturen kan absorbera.

Dessutom ska den årliga energianvändningen per invånare minska till under 16 MWh, och all energiproduktion ska vara förnybar.

Max 360 kilo sopor

De viktigaste insatserna ligger inom transport- och bebyggelsesektorn, enligt Klimatfärdplanen.

Minst 95 procent av ny bebyggelse bör tillkomma i regionens mest (kollektivtrafik) tillgängliga lägen.

Hushållsavfallet ska ha minskat till högst 360 kilo per person och år och minst 70 procent ska återvinnas.

Det kommer att krävas satsningar på smart miljöteknik och att fjärrvärmesystemet vidareutvecklas.

ANNONS

Men i planen konstateras att bilen fortsatt kommer att ”ha en betydande roll i länets yttre och perifera lägen”.

Tufft för inbitna bilister

Men inbitna bilister får räkna med att det kostar. Så här tänker sig regionen att utsläppen från transporter ska minska:

✔️ 20 procent av länets bilflotta, omkring 200 000 fordon, ska vara eldrivna till 2030. Fler lastcyklar och lätta el- och transportbilar.

✔️ Kommunerna inför miljözoner för att reglera utsläppen.

✔️ Bilfria stadsdelar.

✔️ Mobilitetstjänster ersätter resor samt göra dem kortare och effektivare.

✔️ Trängselskatt omfattar fler och större områden och inkomsterna används till att utveckla kollektivtrafiken.

✔️ Kollektivtrafiken byggs ut. Andelen som reser med kollektivtrafik ökar från 49 till 54 procent till 2030.

✔️ Ett heltäckande cykelvägnät byggs som integreras med kollektivtrafiken. Andelen cyklister ökar från 5 till 20 procent.

✔️ Varuleveranser får bättre logistik med hjälp av digitala lösningar, andra typer av fordon och samverkan.

Fossilfritt redan nu

SL:s kollektivtrafik är fri från fossila drivmedel redan idag, och koldioxidutsläpp sker enbart inom den kollektiva sjötrafiken.

– För att lyckas måste vi göra det lätt att göra rätt och alla måste hjälpas åt. Stärkt samverkan mellan stat, region, kommuner, företag och andra aktörer är därför absolut nödvändigt för att nå klimatmålen, säger Malin Fijen Pacsay (MP), ordförande i klimatberedningen.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.