Här är stadsdelarna där lönegapet ökar mest

Skillnaderna mellan män och kvinnors löner minskar procentuellt i alla stadsdelar utom Rinkeby-Kista. Samtidigt ökar skillnaderna i kronor.

Skillnaderna mellan män och kvinnors inkomster minskar räknat i procent, vilket innebär att om utvecklingen fortsätter kommer skillnaderna utjämnas långsiktigt.

Men de senaste 10 åren har skillnaderna ökat i de flesta stadsdelar, räknat i faktiska kronor.

I Rinkeby-Kista har skillnaderna även ökat procentuellt. Det samma gäller fem av Stockholms läns kommuner. Det är i områden med en stor andel låginkomsttagare som lönegapet växer.

Fakta

Så ser utvecklingen ut i din kommun

Källa: SCB