Stadsdelen anmäler sig själv

Rinkeby-Kista En man som mottagit stöd från Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning riskerar vräkning eftersom hans hyresinbetalningar försenats på grund av stadsdelens dåliga rutiner.

Nu Lex Sarah-anmäler förvaltningen sig själv eftersom klienten ”riskerar att bli bostadslös, vilket sannolikt ytterligare försämrar hans psykiska hälsa”.